น้ำเห็ด สารสกัดเห็ด หลากสายพันธุ์ บำรุงร่างกาย ต้านมะเร็ง ได้ดีกว่า

เห็ด นับร้อยชนิด ถือเป็นสมุนไพร ที่ถูกบรรจุตำราแพทย์จีนโบราณ และตำรับยาโบราณในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นมาตั้งแต่อดีต อาจกล่าวได้ว่ามีการนำเห็ดมาใช้ในการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ รวมไปถึงการบำบัด โรคมะเร็ง โดยสารสกัดที่ได้จากเห็ดส่วนใหญ่นั้น ไม่ได้เข้าไปฆ่าหรือทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง แต่จะเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย เซลล์เม็ดเลือดขาว ตลอดจนสารเคมีสื่อสัญญาณระหว่างเซลล์ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

สารสกัดเห็ด ออกฤทธิ์อย่างไรกับมะเร็ง มีส่วนใช่วยในการป้องกัน และบำบัดรักษามะเร็งหรือไม่?

ในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี นิยมการนำสารสกัดเห็ด มาใช้ประกอบการรักษามะเร็ง โดยใช้ควบคู่ไปกับการรักษามะเร็ง ตามการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันคือ การใช้เคมีบำบัด และการฉายรังสี

จากการศึกษาเรื่องการใช้เห็ด สารสกัดเห็ดหลายชนิดมาผสมกันเพื่อประกอบการบำบัด และรักษา ได้ข้อสังเกตว่า การให้สารสกัดเห็ดตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษา และระหว่างการรักษา ผลที่ได้ชัดเจนในเรื่องการลดผลข้างเคียงจากการให้เคมีบำบัด และการฉายแสง รักษามะเร็ง สารสกัดเห็ดน่าจะจะเป็นส่วนเสริมหนึ่งที่ช่วยให้การรักษาเห็นผลได้ดีขึ้น ผู้ป่วยไม่ทรมานจากการรักษามะเร็ง หรือทรมานจากผลข้างเคียงของการรักษาน้อยลง อีกทั้งสารสกัดจากเห็ดจะมีพิษ หรือผลข้างเคียงต่อร่างกายน้อยมาก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ผู้มีอาการแพ้เห็ดไม่ควรดื่มบำรุง)

เหตุใดจึงต้องใช้สาสกัดเห็ด หลายชนิด เพื่อเป็นอาหารเสริมช่วยรักษามะเร็ง

ในการใช้อาหารเสริมที่เป็นสารสกัดเห็ด หลากชนิด ในการเสริมรักษาโรคมะเร็ง สารสกัดจากเห็ดแต่ละชนิดจะมีสารเบตากลูแคน คุณสมบัติจากสารสกัด และกลไกในการกระตุ้มภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกัน เช่น Lientinan จากเห็ดหอม, Schizophyllan จากเห็ดแครง, สาร Grifon-D จากเห็ด ไมตาเกะ ฯลฯ จึงความคาดหวังจากผู้ค้นคว้าว่า การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยจะมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ผลดีกว่ากการใช้สารสกัดเชิงเดี่ยว การรักษามะเร็งด้วยแนวทางการแพทย์ทางเลือก จึงคาดการณ์ว่าการใช้สูตรการผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบัน เข้ากับส่วนผสมเห็ดหลากชนิดได้อย่างลงตัว

เซลล์เพชฌฆาตมะเร็ง ของระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกายคุณ

เซลล์เพชฌฆาต ที่พูดถึงนั้นคือ เซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่ทำหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอม อันได้แก่ ไวรัส แบคทีเลีย และเซลล์มะเร็ง

            กระบวนการในการเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง ของเม็ดเลือดขาวนั้น จะเข้าไปจับเซลล์มะเร็ง จากนั้นจะยิงกระสุนเข้าใส่มะเร็งด้วยสารที่มีอยู่ในตัว จนกระทั้งเซลล์มะเร็งถูกทำลายลง ในปัจจุบัน การแพทย์สมัยใหม่สามารถตรวจวัดระดับปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาว ตลอดจนวัดประสิทธิภาพในการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวนี้ได้

            แล้วเหตุใดยังมีผู้เป็นมะเร็งอยู่ ? พบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งคือ ประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำมาก ซึ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำ จะมีโอกาสเสียชีวิตไวกว่าผู้เป็นมะเร็งที่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีประสิทธิภาพสูง ในการรักษาโรคมะเร็งจึงมีการนำแนวคิดของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน หรือ ภูมิคุ้มกันบำบัด มาใช้เสริมการรักษาโรคมะเร็ง

            นักวิทยาศาสตร์พบว่า สารสกัดเห็ด เช่น สารสกัดเห็ด ไมตาเกะ สามารถกระตุ้มเซลล์เพชฌฆาต หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวให้ตื่นตัว สามารถทำหน้าที่กำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น จึงมีส่วนทำให้คุณภาพชีวิตชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

เห็ด สารสกัดเห็ด กับการแพทย์ทางเลือก

การผสมผสานการเลือกใช้สารสกัดเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา เพื่อช่วยเสริมการรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ นิยมนำมาใช้ประกอบการรักษามะเร็ง ซึ่งคุณสมบัติของเห็ดแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพในการช่วยรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลจากการวิจัย ดังนี้

เห็ด/สารสกัดเห็ด

คุณสมบัติ ในแง่การต้านโรคมะเร็ง

 

เห็ดกระดุม สีน้ำตาล

 

มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งมดลูก, มะเร็งรังไข่

 

มะเร็งปากมดลูก

(มักใช้ร่วมกับเคมีบำบัด / การฉายแสง)

เห็ดไมตาเกะ

 

มะเร็งเต้านม, มะเร็งปอด, มะเร็งตับ

 

เห็ดหอม

 

มะเร็งตับ, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งลำไส้

 

เห็ดตั่งถั่งเช่า

 

มะเร็งปอด

 

เห็ดโคลิโอรัส

 

มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งกระเพาะ, มะเร็งลำไส้, มะเร็งเต้านม, มะเร็งปอด

 

เห็ดซางหวง

 

มะเร็งเต้านม

 

เห็ดแครง

 

มะเร็งทางเดินอาหาร, มะเร็งปากมดลูก

 

ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย